​Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening

Individuel terapi

I individuel terapi arbejder jeg grundlæggende udfra den antagelse, at vi altid er i relationer, og at vores psykiske udvikling er tæt forbundet med vores oplevelser af både nuværende og tidligere oplevelser og erfaringer.

I psykologisk klinik tilbydes psykologisk bistand til for eksempel

  • Stress
  • Angst
  • Sorg
  • Krise
  • Depression
  • Selvværdsproblematikker

Udover ovennævnte tilbydes også behandling for mere uklare problematikker. Man kan for eksempel stå et sted i livet, hvor man har behov for at drøfte sin situation med en uvildig person eller man kan have følelser af nedsat glæde eller modløshed.

I individuel terapi vil der være mulighed for at se på mange forskellige problematikker. Det være mønstre som gentager sig i ens liv, og som præger én i en negativ retning, det kan være vanskeligheder i forhold til én selv, eller i forhold til familie, venner eller kollegaer.​

Psykologisk K​​linik ved Gitte J​önsson​​​    Telefo​n​ 40 95 72 44 ​​​info@gittejoensson.dk​