​Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening

Terapi til børn og unge

I Psykologisk Klinik tilbydes terapi til børn og unge. Et psykoterapeutisk forløb kan være aktuelt, hvis barnet har psykiske symptomer, som for eksempel tristhed, angst eller mistillid til sig selv eller andre mennesker. Der kan også være tale om tilknytningsmæssige vanskeligheder eller mere akut opstået problemer som sygdom i familien, skilsmisse eller pludselig opstået ulykke. For unge kan det for eksempel være vanskeligheder i forhold til uddannelse, selvværd, kærester eller identitetsproblemer.

Børn og unge kommunikerer ofte deres oplevelser og tanker på forskellige måder, og derfor vil barnet blive tilbudt legetøj og/eller materialer, som kan understøtte dets muligheder for at kommunikere herfor. For lidt ældre børn vil materialet blive tilpasset deres alder, og for unge vil et terapeutisk forløb almindeligvis blive tilrettelagt som et samtaleforløb.

Et terapeutisk forløb med et barn eller en ung vil altid begynde med en indledende samtale med forældrene, hvor vi taler om jeres forståelse af barnets vanskeligheder og samtidig drøfter rammerne for et psykoterapeutisk forløb​

Som en del af behandlingen for børn og unge vil forældrene med jævne mellemrum komme til samtaler hos en forældreterapeut.

Forældrene vil sammen med forældreterapeuten drøfte egne tanker og oplevelser med barnet, samt barnets generelle udvikling og trivsel. Det er min erfaring at dette understøtter og hjælper barnet i den terapeutiske proces, som det gennemgår. I et børneterapeutiske forløb samarbejder jeg med psykolog Sonja Boisen, som er autorisereret og specialist i psykoterapi for børn og voksne.

Psykologisk K​​linik ved Gitte J​önsson​​​    Telefo​n​ 40 95 72 44 ​​​info@gittejoensson.dk​