​Autoriseret psykolog

Medlem af Dansk Psykologforening

Psykoanalyse

Psykoanalyse er et forløb, hvor der er mulighed for at fordybe sig i meningen bag ved tilsyneladende uforståelige psykiske symptomer og reaktioner. Der kan være mange grunde til at man søger psykoanalyse.

Nogle søger psykoanalyse ud fra et ønske om selvudvikling og et ønske om at øge deres selvforståelse. Andre kan have en fornemmelse af, at have psykiske symptomer, reaktioner eller vanskeligheder, som de ikke helt kan forstå, og som de ønsker at undersøge nærmere for bedre at kunne forstå sig selv, og for på længere sigt bedre at kunne håndtere deres samlede livssituation.

Når man går i psykoanalyse ligger analysanden på briks og analytikeren sidder bagved. Dette har til formål at støtte analysanden til at fordybe sig i indre tanker, forestillinger og følelser. Et psykoanalytisk forløb er ofte intensivt og langvarende. Analysand og analytiker mødes 4 gange om ugen på fastlagte tidspunkter. Honoraret for psykoanalytisk behandling aftales individuelt.​

Psykologisk K​​linik ved Gitte J​önsson​​​    Telefo​n​ 40 95 72 44 ​​​info@gittejoensson.dk​